Ubezpieczenie GoVital - "MM" UBEZPIECZENIA & FINANSE Małgorzata Majewska

IKONY

... Pieniądze piechotą nie chodzą!!! Przyjdź - Przelicz - Sprawdź Zapraszamy do biura! ...

Małgorzata Majewska
Karty VIP
MM Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska
Przejdź do treści
Ubezpieczenie kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku GoVital
Ubezpieczenie „GoVital” zostało stworzone z myślą o osobach, którym zależy na sprawnym powrocie do zdrowia i sprawności fizycznej po nieszczęśliwych wypadkach.
 
 
Komu polecamy ubezpieczenie
 
Ubezpieczenie „GoVital” zostało stworzone z myślą o osobach, którym zależy na sprawnym powrocie do zdrowia i sprawności fizycznej po nieszczęśliwych wypadkach.
Polecamy je również rodzicom, którzy w uzupełnieniu dla ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, chcieliby zabezpieczyć swoje dzieci przed ewentualnymi konsekwencjami oczekiwania na realizację świadczeń przez publiczną służbę zdrowia.
Ubezpieczony chroniony jest również w razie wypadków, które miały miejsce podczas wykonywania pracy, a polisa może być zawarta na rzecz osób trzecich, np. na rzecz pracowników. Polisa może być zawarta w wariancie grupowym (do 5 osób), przy czym nie ma wymogu, aby wskazane w niej osoby były spokrewnione.
 • Wariant I: obejmuje ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po      nieszczęśliwym wypadku
 • Wariant II: obejmuje ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po      nieszczęśliwym wypadku oraz świadczenie pobytu w szpitalu po      nieszczęśliwym wypadku
 • dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej, w tym konsultacji lekarzy dziesięciu specjalizacji      (chirurg; okulista; otolaryngolog; ortopeda; kardiolog; neurolog;      pulmonolog; neurochirurg; lekarz rehabilitacji oraz psycholog).
 • organizację oraz pokrycie kosztów:
 • zabiegów ambulatoryjnych: chirurgicznych, laryngologicznych, okulistycznych, ortopedycznych
 • badań laboratoryjnych (m.in. morfologii)
 • badań radiologicznych (RTG) oraz ultrasonograficznych (USG)
 • rehabilitację (20 zabiegów pomagających w rekonwalescencji)
 • pomoc opiekuńczą:
 • transport do i z placówek medycznych
 • opiekę pielęgniarską
 • sprzęt rehabilitacyjny, w tym pokrycie kosztów wypożyczenia
 • dostarczenie lekarstw
 • organizację pomocy domowej po hospitalizacji
 • Infolinię medyczną i szpitalną, która udzieli pełnej informacji na temat rekomendowanych publicznych i prywatnych placówek medycznych oraz diagnostycznych, zakresu świadczeń realizowanych w poszczególnych placówkach, aptek i sklepów rehabilitacyjnych, godzin ich działania etc.
 
Co możesz ubezpieczyć
 
„GoVital” zapewnia możliwość skorzystania z bezgotówkowej organizacji procedur medycznych, niezbędnych do powrotu do zdrowia. Rozszerzony o świadczenie szpitalne wariant ubezpieczenia, gwarantuje ono również dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w razie nieszczęśliwego wypadku (od 3 dnia pobytu w szpitalu).
 
Co wyróżnia nasze ubezpieczenie
 
„GoVital” jest samodzielnym ubezpieczeniem, To ochrona, która doskonale uzupełnia inne rodzaje polis np. na życie, czy Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Zakres ubezpieczenia obejmuje także nieszczęśliwe wypadki które miały miejsce poza granicami Polski, przy czym leczenie organizowane jest na terenie Polski.
 
Wybierz wariant dla siebie
 
Ubezpieczenie „GoVital” jest dostępne w 2 wariantach:
   
Jaki jest okres i suma ubezpieczenia
 
Okres ubezpieczenia to 12 miesięcy. Suma ubezpieczenia nie jest kwotowo ograniczona, a wartość świadczeń jest pochodną zastosowania niezbędnych procedur medycznych (do 15 świadczeń na 1 zdarzenie).
 
Wypadki chodzą po ludziach, ale wiele zależy od jakości leczenia, także późniejszy komfort życia. Dzięki ubezpieczeniu GoVital zapewnisz sobie sprawną organizację i przebieg procesu leczenia i rehabilitacji oraz pokrycie kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku.
 
Jak to działa?
 
 
Masz już diagnozę lekarską i zalecenia dotyczące leczenia po nieszczęśliwym wypadku? Zadzwoń pod dedykowany numer do Centrum Obsługi w Gothaer, po załatwieniu wszelkich formalności otrzymasz pomoc w organizacji świadczeń medycznych i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku. Świadczenia medyczne realizowane są w placówkach medycznych należących do sieci medycznej Victor Sp. z.o.o.
 
 
 
Zobacz jakie świadczenia obejmuje Ubezpieczenie GoVital, w oparciu o pisemne zlecenie lekarza prowadzącego:
 
© 2003-2021 "MM" Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska.
Wszelkie prawa zastrzeżone!


Certyfikat SSL
Wróć do spisu treści