Ubezpieczenia Rolne - "MM" UBEZPIECZENIA & FINANSE Małgorzata Majewska

IKONY

... Pieniądze piechotą nie chodzą!!! Przyjdź - Przelicz - Sprawdź Zapraszamy do biura! ...

Małgorzata Majewska
Karty VIP
MM Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska
Przejdź do treści

Ubezpieczenia rolneUbezpieczenia rolne

BUDYNKI GOSPODARSTWA ROLNEGO
Co ubezpieczamy:
• dom i inne budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Dla kogo oferta:
• rolnik będący osobą fizyczną, w posiadaniu lub współposiadaniu której znajduje się gospodarstwo rolne.
Dobrowolne ubezpieczenie budynków i stałych elementów
Zakres ubezpieczenia

OBOWIĄZEK

DOBROWOLNE
 • ogień
 • powódź
 • grad
 • lawina
 • obsunięcie się ziemi zapadanie ziemi
 • podtopienie
 • tąpnięcie
 • uderzenie pioruna
 • upadek statku powietrznego
 • wybuch
 • deszcz nawalny

Obowiązek plus:
 • huk ponaddźwiękowy
 • przesiąkanie
 • dym i sadza
 • trzęsienie ziemi
 • uderzenie pojazdu
 • upadek obiektów
 • zalanie deszcz nawalny (bez limitu)


 • huragan (24 m/s)
 • napór śniegu (85%)

Ponad to inne definicje zdarzeń:
 • huragan (16 m/s)
 • napór śniegu (bez limitu)


Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o:
Ryzyko dewastacji
Ryzyko przepięcia
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ROLNIKA

Co ubezpieczamy:
• odpowiedzialność cywilną rolnika, osoby pozostającej z nim we wspólnym  gospodarstwie domowym lub osoby pracującej w gospodarstwie rolnym  rolnika, za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika  gospodarstwa rolnego
Dla kogo oferta:
• rolnik będący osobą fizyczną, w posiadaniu lub współposiadaniu której znajduje się gospodarstwo rolne.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych (Art. 52 Ustawy):
 • w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane oferty firm z którymi współpracujemy.
Ubezpieczenie kompleksowe gospodartwa rolnego
PULSAR Informatyczna Obsługa Firm Marek Jarnot
© 2003-2020 "MM" Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska.
Wszelkie prawa zastrzeżone!


Certyfikat SSL
Wróć do spisu treści