Ubezpieczenia dla Sołtysów - "MM" UBEZPIECZENIA & FINANSE Małgorzata Majewska

IKONY

... Pieniądze piechotą nie chodzą!!! Przyjdź - Przelicz - Sprawdź Zapraszamy do biura! ...

Małgorzata Majewska
Karty VIP
MM Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA DLA SOŁTYSÓW
Na mocy umowy pomiędzy TUW "TUW" i Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, został utworzony Związek Wzajemności Członkowskiej "SOŁECTWO", który umożliwia sołtysom, byłym sołtysom, członkom rad sołeckich i członkom Stowarzyszeń sfederowanych w KSS korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej opartej na zasadzie wzajemności.
 
 
 

Co to jest Związek Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”?
Związek Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” stanowi wyodrębnioną z ogólnej rzeszy członków grupę, której istotną cechą jest wspólnota interesów jej członków. Członkowie takiej grupy mają na celu dbanie o poprawność i realizację kontraktów ubezpieczeniowych tak, aby końcowy wynik był korzystny dla związku.
Osoby działające w Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” mają znaczący wpływ na kreowanie potrzeb ubezpieczeniowych swoich członków, a także decydują o sposobie wykorzystania nadwyżki.

Kto może zostać członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”?
Członkami Zawiązku mogą być SOŁTYSI, BYLI SOŁTYSI, CZŁONKOWIE RAD SOŁECKICH, CZŁONKOWIE STOWARZYSZEŃ SFEDEROWANYCH W KRAJOWYM STOWARZYSZENIU SOŁTYSÓW.

Jak zostać członkiem związku wzajemności członkowskiej „SOŁECTWO”?
 
   
 1. Jeżeli jesteś jednym z wymienionych podmiotów pobierz Oświadczenie woli o      przystąpieniu do ZWC "SOŁECTWO". Wypełnij i zgłoś się do najbliższego przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
 2.  
 3. Jeżeli jesteś już członkiem Towarzystwa i masz w Towarzystwie zawarte określone poniżej umowy ubezpieczenia to wystarczy tylko złożyć Oświadczenie woli o      przystąpieniu do ZWC "SOŁECTWO". Najlepiej zrób to przy wznawianiu umowy ubezpieczenia.
 4.  
 5. Jeżeli nie jesteś jeszcze      członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” a podjąłeś decyzję o uczestniczeniu w budowie Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”  pamiętaj najpierw musisz zostać członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”:
 6.  
     
 • wypełnij Deklarację Członkowską,
 • wpłać wpisowe i udziały,
 • zawrzyj określoną* umowę ubezpieczenia.

    
 
Aby zostać członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO należy mieć zawarte z Towarzystwem jedno z 3 następujących ubezpieczeń:
1. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków
2. Bezpieczna Zagroda
3. Bezpieczna Rodzina
© 2003-2021 "MM" Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska.
Wszelkie prawa zastrzeżone!


Certyfikat SSL
Wróć do spisu treści