Tłumaczenia - "MM" UBEZPIECZENIA & FINANSE Małgorzata Majewska

IKONY

... Pieniądze piechotą nie chodzą!!! Przyjdź - Przelicz - Sprawdź Zapraszamy do biura! ...

Małgorzata Majewska
Karty VIP
MM Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska
Przejdź do treści
Tłumaczenia przysięgłe
   Tłumaczenia uwierzytelnione są wykonywane w głównej mierze dla potrzeb urzędowych lub sądowych. Tłumacze współpracujący z naszym biurem mają uprawnienia tłumacza przysięgłego i są wpisani na listę Tłumaczy Przysięgłych, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenia pisemne przysięgłe to dokumenty papierowe opatrzone pieczęcią Tłumacza, datą i numerem repertorium, na których musi być odnotowane, czy są sporządzone na podstawie oryginału czy kopii dokumentów źródłowych. Tłumaczenie pisemne przysięgłe musi być możliwie najbardziej wierne oryginałowi, dlatego zawiera również opisy pieczęci, znaków wodnych, elementów ozdobnych i podpisów.
Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), która podaje podstawowe zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych.
Tłumaczenia zwykłe
Tłumaczenia zwykłe, tak samo jak i uwierzytelnione możemy podzielić tematycznie na:
• Tłumaczenia prawnicze
• Tłumaczenia finansowe
• Tłumaczenia z bankowości
• Tłumaczenia medyczne
• Tłumaczenia techniczne
• Tłumaczenia informatyczne
• Tłumaczenia specjalistyczne

Jak również z zakresu budownictwa, handlu, ochrony środowiska, czy też wędkarstwa lub medycyny.
Tłumaczenia samochodowe
Kupiłeś samochód z zagranicznymi dokumentami samochodowymi?

Specjalną ofertą naszego biura są tłumaczenia dokumentacji pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
Poniżej prezentujemy zestawienie krajów i dokumentów w nich wystawianych.
W zależności od regionu i urzędów nie wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone i warto dowiedzieć się wcześniej co tak naprawdę będzie nam potrzebne.

Należy pamiętać też o tym, że do każdego kompletu samochodowego musimy posiadać również:
• przetłumaczoną umowę kupna-sprzedaży, jeżeli była sporządzona w języku obcym
• uwierzytelnienie umowy kupna-sprzedaży, jeżeli była sporządzona w języku obcym i polskim
• jakikolwiek dokument potwierdzający zakup w języku polskim, jeżeli obydwie strony umowy mają miejsce zamieszkania w Polsce

Dokumenty samochodowe z Belgii
• Dowód rejestracyjny (Kentekenbejwijs)
Dokumenty samochodowe z Czech
• Dowód rejestracyjny (Osvedceni o registracji vozidla)
• Karta przeglądu (Technicky Prukaz)
Dokumenty samochodowe z Danii
• Dowód Rejestracyjny cz. 1 (Registreringsattest del 1)
Dowód Rejestracyjny cz. 2 (Registreringsattest del 2)
Dokumenty samochodowe z Francji
• Dowód rejestracyjny (Certificat d’immatriculation)
Dokumenty samochodowe z Hiszpanii
• Dowód rejestracyjny (Permiso de circulacion)
• Przegląd techniczny (Tarjeta de inspeccion tecnica de vehiculos)
Dokumenty samochodowe z Holandii
• Dowód rejestracyjny (Kentekebejwijs Deel 1)
• Dowód przerejestrowania (Kentekebejwijs Deel 2)
• Dowód wywozowy (Bedrijfsvoorraad Deel I B)
• Dowód wymeldowania pojazdu (Uitvoerverklaring/Uitvoerkentekenbejwijs)
Dokumenty samochodowe z Litwy
• Dowód rejestracyjny (Registracijos Liudijimas)
• Przegląd techniczny (Technines Apziuros)
Dokumenty samochodowe z Niemiec
• Dowód rejestracyjny cz. 1 (Zulassungsbescheiningung Teil I/Fahrzeugschein)
• Karta pojazdu cz. 2 (Zulassungsbescheiningung Teil II/Fahrzeugschein)
Dokumenty samochodowe z Norwegii
• Dowód rejestracyjny cz. 1 (Norge Vognkort del 1)
• Dowód rejestracyjny cz. 2 (Norge Vognkort del 2)
Dokumenty samochodowe ze Słowacji
• Dowód rejestracyjny (Osvedcenie o evidencii)
Dokumenty samochodowe ze Szwecji
• Dowód rejestracyjny cz. 1 (Del 1 av registreringsbeviset)
• Dowód rejestracyjny cz. 2 (Del 2 av registreringsbeviset)
Dokumenty samochodowe z Włoch
• Dowód rejestracyjny
• Certyfikat o wyrejestrowaniu/świadectwo własności (Certificato di proprieta)
*Termin realizacji  1 – 3 dni
© 2003-2023 "MM" Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska.
Wszelkie prawa zastrzeżone!


Wróć do spisu treści