szkoly_szkody - "MM" UBEZPIECZENIA & FINANSE Małgorzata Majewska

IKONY

... Pieniądze piechotą nie chodzą!!! Przyjdź - Przelicz - Sprawdź Zapraszamy do biura! ...

Małgorzata Majewska
Karty VIP
MM Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska
Przejdź do treści
WIENER - ZGŁOSZENIE SZKODY SZKOLNEJ I INDYWIDUALNEJ

ZGŁOSZENIE ON-LINE (PRZEZ INTERNET): KLIKNIJ

E-MAIL: kontakt@wiener.pl

ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE:
  • 22 469 69 69

ZGŁOSZENIE KORESPONDENCYJNE:
Do druku zgłoszenia musisz dołączyć wszelką posiadaną dokumentację medyczną

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY:
1. Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda
2. Data, godzina i miejsce wypadku
3. Dane osobowe Poszkodowanego (PESEL)
4. Dane teleadresowe Poszkodowanego
5. Okoliczności zaistnienia wypadku
6. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
7. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
8. Rodzaj doznanych obrażeń ciała.

1. Operator Biura Obsługi Klienta GoContact przyjmuje zgłoszenie szkody wraz ewentualnie załączoną do niej dokumentacją.
2. Zgłoszeniu zostaje nadany numerze szkody i wraz z nim przekazywane jest do Zespołu Likwidacji Szkód, gdzie wyznaczony zostaje Likwidator je obsługujący.
3. Likwidator kontaktuje się z osobą zgłaszającą szkodę i ustala szczegóły co do wymaganych dokumentów oraz dalszego postępowania.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY – KATALOG PODSTAWOWY:
1. Druk zgłoszenia szkody, podpisany i wypełniony. Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie http://www.wiener.pl/pl-zgloszenie-szkody
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie (w przypadku osoby nieletniej).
3. Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia, w tym w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu; dokumentacja musi zawierać diagnozę lekarską i potwierdzać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wskazanym zdarzeniem, a doznanym urazem.
4. Rachunki i dowody opłat (w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia).
Pełen katalog dokumentów zależny jest od rodzaju zdarzenia. Ostateczną listę wymaganych dokumentów określa Likwidator Merytoryczny prowadzący daną sprawę.

BEZPOŚREDNIO U  AGENTA:
  • BIURO PODDĘBICE: 99-200 PODDĘBICE UL. KALISKA 5/7 P 7
Kom.: 663 456 704   Kom.: 665 054 953
  • BIURO  UNIEJÓW: 99-210 UNIEJÓW UL. BOGUMIŁA 11/ OGRODOWA
Kom.: 515 844 439

Zapraszamy
Pomożemy  załatwić formalności.
Małgorzata Majewska
Kom.: 663 252 704

COMPENSA - ZGŁOSZENIE SZKODY SZKOLNEJ I INDYWIDUALNEJ

ZGŁOSZENIE ON-LINE (PRZEZ INTERNET): KLIKNIJ

ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE:
Zadzwoń na infolinię czynną 7 dni w tygodniu w godz. 6.00-22.00:
  • 801 120 000 (opłata jak za połączenie lokalne)
  • 22 501 61 00

ZGŁOSZENIE KORESPONDENCYJNE:
Do druku zgłoszenia musisz dołączyć wszelką posiadaną dokumentację medyczną

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
p. poczt. Nr 3335,
40-610 Katowice 26

BEZPOŚREDNIO U  AGENTA:
  • BIURO PODDĘBICE: 99-200 PODDĘBICE UL. KALISKA 5/7 P 7
Kom.: 663 456 704   Kom.: 665 054 953
  • BIURO  UNIEJÓW: 99-210 UNIEJÓW UL. BOGUMIŁA 11/ OGRODOWA
Kom.: 515 844 439

Zapraszamy
Pomożemy  załatwić formalności.
Małgorzata  Majewska
Kom.: 663 252 704

INTERRISK - ZGŁOSZENIE SZKODY SZKOLNEJ I INDYWIDUALNEJ

ZGŁOSZENIE ON-LINE (PRZEZ INTERNET): KLIKNIJ

ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE:
Zadzwoń na infolinię czynną 7 dni w tygodniu w godz. 6.00-22.00:
  • 22 212 20 12

ZGŁOSZENIE KORESPONDENCYJNE:
Do druku zgłoszenia musisz dołączyć wszelką posiadaną dokumentację medyczną

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. 3-GO Maja 2
97-300 Piotrków Trybunalski

BEZPOŚREDNIO U  AGENTA:
  • BIURO PODDĘBICE: 99-200 PODDĘBICE UL. KALISKA 5/7 P 7
Kom.: 663 456 704   Kom.: 665 054 953
  • BIURO  UNIEJÓW: 99-210 UNIEJÓW UL. BOGUMIŁA 11/ OGRODOWA
Kom.: 515 844 439

Zapraszamy
Pomożemy  załatwić formalności.
Małgorzata  Majewska
Kom.: 663 252 704

© 2003-2023 "MM" Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska.
Wszelkie prawa zastrzeżone!


Wróć do spisu treści