Rejestracja Pojazdów - "MM" UBEZPIECZENIA & FINANSE Małgorzata Majewska

IKONY

... Pieniądze piechotą nie chodzą!!! Przyjdź - Przelicz - Sprawdź Zapraszamy do biura! ...

Małgorzata Majewska
Karty VIP
MM Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska
Przejdź do treści
Szanowni Państwo! Z dniem 01-01-2018r. wprowadzamy nową usługę rejestracji pojazdów.
Co to oznacza i dla kogo ta usługa?
Jest ona przeznaczona dla wszystkich osób nie mających czasu na stanie w kolejkach w wydziale komunikacji i tych, którzy nie są pewni jak prawidłowo dokonać rejestracji nabytego pojazdu, aby wszystko było zgodnie z przepisami. W poniższym zestawieniu przedstawiamy z jakimi dokumentami musicie Państwo do nas przyjść, abyśmy za Was sprawnie i bez zbędnej zwłoki przeprowadzili proces rejestracji.

KOSZT USŁUGI REJESTRACJI POJAZDU LUB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW
Koszt usługi rejestracji podstawowej to tylko 100zł netto*

Usługa obejmuje samą rejestrację pojazdu w urzędzie na podstawie upoważnienia i dostarczonych przez klienta niezbędnych do rejestracji pojazdu dokumentów.

* do kosztów należy doliczyć opłaty urzędowe zależne od rejestrowanego pojazdu np. akcyza, tłumaczenia i inne.
Koszt usługi rejestracji kompleksowej to tylko 250zł netto*

Usługa obejmuje przygotowanie wszystkich dokumentów, załatwienie formalności we wszystkich urzędach (np. tłumaczenia) na podstawie upoważnienia i dostarczonych przez klienta pozostałych niezbędnych do rejestracji pojazdu dokumentów np. umowa kupna-sprzedaży.
* do kosztów należy doliczyć opłaty urzędowe zależne od rejestrowanego pojazdu np. akcyza, tłumaczenia i inne.
Koszt usługi przygotowania dokumentów to tylko 100zł netto

Usługa ta jest skierowana do osób chcących samodzielnie zarejestrować pojazd. Obejmuje przygotowanie wszystkich niezbędnych do rejestracji dokumentów.
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej
WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek o rejestrację pojazdu (do pobrania poniżej)
  • oryginał dowodu własności pojazdu,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (dotyczy samochodu osobowego albo pojazdu samochodowego innego),
  • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
  • dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie w przypadku ich braku

  Do wglądu:
  • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu (dotyczy osób fizycznych)
  • oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej

  OPŁATY KOMUNIKACYJNE:
  • 256.00 zł (opłata komunikacyjna) + 2,50 zł (opłata ewidencyjna) -w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  • 195.00 zł (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motocykli,
  • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
  • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motorowerów.

  Opłatę komunikacyjną należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Poddębicach: Nr 34926300000004083320000105 B.S. Poddębice

  Opłata skarbowa:
  * 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagana gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
  Urząd Miejski w Poddębicach
  Nr rachunku: 87 9263 0000 0000 0013 2000 0005

  Koszt opłat rejestracyjnych aktualny na dzień 2018-01-16  (dane z: http://sp-poddebice.ebok.prologit.pl/?kinf=2&kod=KINF4B7CE9987C474)
  Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski
  WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o rejestrację pojazdu (do pobrania poniżej)
  • oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

  Do wglądu:
  • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych,
  • oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oryginał zaświadczenia o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

  OPŁATY KOMUNIKACYJNE:
  • 178.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;
  • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motorowerów.

  Opłatę komunikacyjną należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Poddębicach: Nr 34926300000004083320000105 B.S. Poddębice

  Opłata skarbowa:
  * 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
  Opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagana gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
  Urząd Miejski w Poddębicach
  Nr rachunku: 87 9263 0000 0000 0013 2000 0005

  Koszt opłat rejestracyjnych aktualny na dzień 2018-01-16  (dane z: http://sp-poddebice.ebok.prologit.pl/?kinf=2&kod=KINF4B76A1A37A2AF)
  Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski
  WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o rejestrację pojazdu (do pobrania poniżej)
  • oryginał dowodu własności pojazdu,
  • oryginał dokumentu  potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowego  lub braku obowiązku zapłaty tej akcyzy
  • dowód uiiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej

  Do wglądu:
  • oryginał dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych) lub zaświadczenia o zameldowaniu,
  • oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

  OPŁATY KOMUNIKACYJNE:
  • 178.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;
  • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motorowerów.

  Opłatę komunikacyjną należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego
  w Poddębicach: Nr 34926300000004083320000105 B.S. Poddębice

  Opłata skarbowa:
  * 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagana gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
  Urząd Miejski w Poddębicach
  Nr rachunku: 87 9263 0000 0000 0013 2000 0005.

  Koszt opłat rejestracyjnych aktualny na dzień 2018-01-16  (dane z: http://sp-poddebice.ebok.prologit.pl/?kinf=2&kod=KINF4B76A26DC9F33)
  Druki i formularze do pobrania
  1.
  WNIOSEK O REJESTRACJĘ, CZASOWĄ REJESTRACJĘ ALBO WYREJESTROWANIE POJAZDU


  2.
  WZÓR PEŁNOMOCNICTWA


  3.
  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY POJAZDU

  4.
  UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU

  5.
  AKC-U/S(1)
  DEKLARACJA UPROSZCZONA DLA PODATKU AKCYZOWEGO
  OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH


  6.
  OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA POJAZDU


  © 2003-2023 "MM" Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska.
  Wszelkie prawa zastrzeżone!


  Wróć do spisu treści