idd - "MM" UBEZPIECZENIA & FINANSE Małgorzata Majewska

IKONY

... Pieniądze piechotą nie chodzą!!! Przyjdź - Przelicz - Sprawdź Zapraszamy do biura! ...

Małgorzata Majewska
Karty VIP
MM Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska
Przejdź do treści
IDD - Dyrektywa IDD (Insurance Distribution Directive)
Podstawa prawna
Od 1 października 2018 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy na temat dystrybucji ubezpieczeń. Podyktowane jest to wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która zastępuje Ustawę z 23 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


IDD
Dyrektywa IDD (Insurance Distribution Directive) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.


Towarzystwa Ubezpieczeniowe z którymi współpracujemy:
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter-Życie Polska Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska Spółka Akcyjna
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group
 • Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna
 • "TUZ" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
 • "BALCIA INSURANCE" SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group


Nasza firma
"MM" Małgorzata Majewska
NIP: 8281014445

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych
 
Imię i nazwisko Agenta: MAŁGORZATA MAJEWSKA
Firma, pod którą Agent prowadzi działalność: MM MAŁGORZATA MAJEWSKA
Adres internetowy rejestru agentów: https://rpu.knf.gov.pl


Reklamacje
Istnieje możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.


Analiza Potrzeb Klienta
Zgodnie z nowymi przepisami, klient musi wyrazić zgodę lub odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK).
© 2003-2023 "MM" Ubezpieczenia & Finanse Małgorzata Majewska.
Wszelkie prawa zastrzeżone!


Wróć do spisu treści